دوشنبه 26 آذر 1397
طراحی شبکه های داخلی رایانه

     
_  طراحی شبکه های اشتراک گذاری بین رایانه ها برای انواع نسخه ویندوز !
_ طراحی شبکه های اینترنت و اینترانت
_ طراحی شبکه های گیم نت و کافی نت
و ...
با ما تماس بگیرید : 
1881 024 0938
2237 057 0936
3181 613 0939